Lista zmian w programie GoNet CRMAktywne moduły  marzec 11, 2023
GoNet CRM 5.114.1.1160 (wersja stabilna)
nowe funkcje
 • na Rejestrze towarów dodano zakładkę z informacją o towarach powiązanych z wybraną kartoteką. Dodatkowo wprowadzono możliwość zapamiętania rozmiaru / układu panelu ze szczegółami oraz aktywnej zakładki [Shift + ]

usprawnienia
 • w karcie towaru na zakładce Powiązane dodano kolumny z wartością danej pozycji - wyliczane jako ilość powiązana przemnożona przez cenę towaru

 • w oknie prezentującym konflikt w procesie replikacji - dla pól dodatkowych dodano opisy ustawione w konfiguracji systemu

 • dla pól dodatkowych typu lista słownikowa dodano możliwość edycji wybranej zmiennej bezpośrednio z poziomu okna (dodawania / poprawy) danego obiektu biznesowego - tryb edycji uruchamiany jest skrótem klawiaturowym Ctrl + Insert

 • grupowa zmiana wartości pól dodatkowych z poziomu rejestru powoduje zapis tej operacji w historii modyfikacji rekordu

 
marzec 02, 2023
GoNet CRM 5.114.1.1159 (wersja archiwalna)
nowe funkcje
 • dla kolumny "Termin przeglądu" na Rejestrze urządzeń, w Kartotece kontrahenta oraz w oknie podgladu Instalacji dodano pasek postępu wizualizujący okres jaki pozostał do wykonania przeglądu (aby postęp był widoczny należy ustawić wysykość wiersza na rejestrze, na minimum 20px, PPM > Dostosuj układ)

usprawnienia
 • zwiększono domyślną szerokość okna konfiguracji systemu

 • wprowadzono zmiany w zachowaniu Rejestru wydruków - dwuklik otwiera daną pozycję od razu do edycji, wprowadzono także domyślny limit ilości wyświetlanych rekordów

 • ułożenie kontrolek w oknie Kartoteki kontrahenta zostało zmodyfikowane. Dodano możliwość skalowania szerokości tej cześci okna która prezentuje dane podstawowe (oraz pola dodatkowe). Na pierwszej zakładce umieszczono informacje o adresie głównym, lokalizacji oraz kolorze kontrahenta. Nowy układ pozwala na wygodniejszą pracę z polami dodatkowymi - teraz domyślnie przeznaczone jest na nie więcej miejsca. Zmienione proporcje zawartosci okna możemy zapamiętać (Shift przy zamykaniu kartoteki)

 • menu kontekstowe do hurtowej zmiany wartości pól dodatkowych zostało ułożone alfabetycznie

 • zooptymalizowano i zunifikowano układ kontrolek w Kartotece projektu. Dodano informację o kolorze powiązanym z typem projektu. Lewa część okna może być skalowana (zapis proporcji = zamknięcie kartoteki z Shiftem). Nowy widok więcej miejsca przeznacza na pola dodatkowe, co pozwala na wygodniejszą pracę także przy mniejszych rozdzielczościach ekranu

 
luty 11, 2023
GoNet CRM 5.114.1.1158 (wersja archiwalna)
nowe funkcje
 • w module serwisowym wprowadzono usprawnienie dotyczące monitorowania / planowania przeglądów urządzeń. Do systemu dodano możliwość określenia kolorystyki jaka zostanie użyta dla zasobów których termin przeglądu się zbliża (sami określamy ile dni przed - domyślnie 30 dni), wypada na dziś i już przeminął. Wyróżnieniu podlega tylko kolumna prezentująca termin. Nowa funkcja w połączeniu z możliwością grupowego planowania zadań serwisowych, znacząco ułatwia / przyśpiesza pracę